Lintusuojaus vaijerilla

Lintujen olemista ongelma-alueilla voidaan estää vaijeriestoilla. Vaijeriestot asennetaan yleensä rakennusten reunoille, ikkunanlaudoille ja muihin kohtiin missä linnut istuvat. Vaijeriesto toimii vain isoihin lintuihin, esim. kesykyyhky (pulu) ja lokki.